15179209_1264969913562682_3512913358589740881_n.jpg [300x199]  


W dniu 22.11.2016 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku przy ul. Słowackiego 7 odbyło się uroczyste podsumowanie II etapu Powiatowego Programu Edukacji Ekologicznej 2015/16 „Środowisko Ponad Wszystko”.

Program realizowany jest od października 2015 r. przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kraśniku oraz innymi partnerami.
Podczas spotkania przy udziale zaproszonych gości nastąpiło podsumowanie działań podejmowanych w ramach Programu przez organizatorów, partnerów oraz placówki szkolno - wychowawcze z terenu powiatu kraśnickiego.
W trakcie zostały ogłoszone wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Każdy Chwat Sprząta Świat”, towarzyszącego ogólnoświatowej Kampanii „Sprzątanie Świata” oraz nastąpiło podsumowanie Powiatowej Akcji grabienia i utylizacji liści kasztanowca „Ratujmy Kasztanowce”.
Program imprezy obejmował część artystyczną w wykonaniu dzieci z Przedszkola Publicznego w Urzędowie pod hasłem „Ekologiczne Przedszkolaki”, prelekcję pod tytułem „Podaj dalej… drugie życie odpadów”, która została wygłoszona przez Panią Iwonę Ryszawa ze Szkoły Podstawowej w Kowalinie oraz prezentacje i wystawy prac, kronik, wystąpienia zaproszonych gości. Uczestnikom zostały wręczone nagrody, dyplomy i podziękowania.
Powiatowy Program Edukacji Ekologicznej skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół
i placówek oświatowo – wychowawczych z terenu powiatu kraśnickiego. Obejmuje on szereg działań z zakresu przyrody, ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony zdrowia. Jego zadaniem jest budzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród środowisk szkolnych oraz zachęcanie do podejmowania czynnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

15220045_1827151164198109_4882160784615511932_n.jpg [300x225]

Wszelkie prawa zastrzeżone © Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony