Początki szkoły sięgają roku 1914, kiedy to w Gminie Gościeradów istniały 4 jednoklasowe szkoły: w Gościeradowie, Księżomierzu, Liśnkiu Dużym i Szczecynie. Wówczas nauka odbywała się w domach prywatnych. Szczegółową dokumentację szkoła posiada od roku 1922/ 23. Istnieją bowiem z tego roku doskonale zachowane arkusze ocen. Kierownikiem szkoły była pani Janina Wierzchowska, najstarsza nauczycielka w trzypokoleniowej rodzinie nauczycielskiej.

 

Janina Wierzchowska - romantyczna pozytywistka

- patronuje szkole w Liśniku Dużym

 
Patron szkoły

"Postać pani Janiny Wierzchowskiej wrosła na stałe w historię liśnickiego społeczeństwa. Szczególnie oddana pracy nauczycielskieji społecznejprzeżywaławraz z mieszkańcami LiśnikaDużegochwile smutku i radości. Wieś tę ukochała całym sercem i jej to serce oddała. Lubiana i szanowana stanowiła niezaprzeczalny autorytet życia rodzinnegoi społecznego zarówno wsi, jak i okolic. Dzisiaj uznajemy Ją za ważnąi znaczącą postać historyczną naszej małej ojczyzny – Liśnika Dużego. Czyniąc Panią Janinę Wierzchowską patronem szkoły, wyrażamy wdzięczność i oddajemy hołd heroicznej pracy na rzecz rozwoju oświaty i kultury wsi Liśnik Duży.

 
Nie oszczędzał los tej wrażliwej, ale jakże wytrwałej, bogatej w cechy emancypantek kobiety; do takiego stwierdzenia upoważnia zachowany z 1924 r. rękopis życiorysu pani Janiny Wierzchowskiej.
 
„Urodziłam się w Warszawie, gdzie pozostałam do czasu skończenia nauk. Po ukończeniu pensjii zdaniu egzaminu na nauczycielkę domową (1898 r.), nie mając rodziców ani żadnego utrzymania, objęłam posadę na Podolu, gdzie pracowałam przez pięć lat i przygotowywałam dwie dziewczynki do klasztoru Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu, jedną do trzeciej, drugą do czwartej klasy. Po wstąpieniu do szkół moich uczennic, we wrześniu 1907 roku, przyjechałam do cioci swej, gdzie w krótkim czasie wyszłam za mąż. Ponieważ okazało się, że utrzymanie jakie mój mąż posiada jestniewystarczające, więc postanowiłam w dalszym ciągu pracować na niwie nauczycielskiej i postarać się o szkołę ludową. Ale tutaj spotkała mnie trudność: chcąc otrzymać posadę nauczycielki szkół ludowych należało posiadać ukończone seminarium lub zdawać rządowy egzamin celem otrzymania patentu na nauczycielkę ludową. Wobec tego udałam się do rodziny zamieszkałej w Piotrkowie i tam, przebywając przez pewien czas, po odpowiednim przygotowaniu, w 1908 r. zdałam wyżej wspomniany egzamin i dostałam na to ów patent, który złożyłam w byłej Chełmskiej Dyrekcji Naukowej.Wtymże1908 r.otrzymałam szkołę w Przytocznie Ziemi Siedleckiej i w 1914 r. udałam się na sześciotygodniowy kurs metodyczno–pedagogiczny,który skończywszy z dobrym postępem, powróciłam na zajmowaną posadę, gdzie 29 czerwca 1915 r. całe moje mienie doszczętnie zostało spalone przez uciekającychMoskali,skutkiemczegorazem z dwojgiem moich dzieci, mężem i chorą ciotką zostałam od początku wojny do listopada, bez środków utrzymania i dachu nad głową. Dopiero 3 listopada 1915 r. objęłam posadę nauczycielki w Liśniku Dużym, gdzie, pracując do obecnej chwili, od trzech lat pozostałam kierowniczką 2 – klasowej szkoły w wyżej wymienionej miejscowości.”
 
Liśnik Duży, 12 XII 1924 r."
Fragment artykułu p. Elżbiety Krawczyk zamieszczonego 
w Czasopiśmie  Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego "Regionalista" nr 19/2002

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony