Znalezione obrazy dla zapytania rodo


RODO - rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym na podstawie art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.) w związku z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE - 4.5.2016 L 119/3), oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.)  informuje że funkcję

 

Inspektora Ochrony Danych

 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym pełni

 

Pani Renata Kulig

 

adres e-mail: renatakulig31@o2.pl

 

 

 Administrator: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym


Wszelkie prawa zastrzeżone © Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony